top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

Vuorovaikutuksen haasteet puhuttavat ryhmätyönohjauksessa

Tarja Vanne, "Ratkaisukeskeinen ryhmätyönohjaus esimiesten ja asiantuntijoiden kokemuksellisen oppimisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä", Tampereen yliopiston väitöskirjat, 2021


Tarja Vanteen väitöstyö

tarkastelee ratkaisukeskeistä ryhmätyönohjausta esimiesten ja asiantuntijoiden kokemuksellisen oppimisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmänä. Työssään Vanne on kehittänyt uuden KIRSTU-ryhmätyönohjausmallin empirian sisällöllisen tarkastelun pohjalta. Uuden mallin lähtökohta-, tilanne-, ongelma-, ratkaisu-, toteutus- ja arviointianalyysivaiheet kuvaavat jäsennellysti ohjattavien tapauskertomuksien käsittelyvuota käytännössä.


Keräämänsä aineiston pohjalta Vanne tekee mielenkiintoisen havainnon. Ryhmätyönohjausistunnoissa käsitellyistä tapauskertomuksista lähes puolet (45%) kuvasi

vuorovaikutuksen haasteita eri sidosryhmien kanssa. Suuri osa tapauksista liittyi työelämän perusasioiden opettamiseen uusille työntekijöille, työntekijöiden ongelmiin, työpaikkakiusaamiseen ja erilaisiin ristiriitatilanteisiin.

Taulukko Tarja Vanteen väitöstyöstä, sivu 110. Korostus on kirjoittajan oma. Aineisto on kerätty työnohjausprosesseista vuosina 2001–2018.


Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että ammatillisilla vuorovaikutustaidoilla ja niissä kehittymisellä on erityisen keskeinen rooli toimivassa ja hyvinvoivassa työyhteisössä.


Ammatillisissa vuorovaikutustaidoissa jokaisella on mahdollisuus kehittyä. Mikset aloittaisi tuota matkaa jo tänään?

Comments


bottom of page