top of page
FriCo-pelin vaikutusmekanismit

1

Ammatillisia vuorovaikutustilanteita tarkastellaan sekä kuvitteellisten että osallistujien omien kokemusten kautta.

Vaikutusmekanismit-02-1.png

3

Oppiminen rakentuu vuorovaikutteisena ja yhteisöllisenä prosessina, ratkaisukeskeisesti jo olemassa olevaa osaamista hyödyntäen.

Vaikutusmekanismit-02-4.png

2

Kokemuksia reflektoidaan yhdessä ja yhdistetään laajempaan teoreettiseen kontekstiin tavoitteena rohkaista osallistujia soveltamaan ja kokeilemaan uusia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja sekä -taitoja.

Vaikutusmekanismit-02-2.png

4

Oppimista tehostetaan visuaalisuudella, tarinoilla ja pelillisillä elementeillä, jotka edesauttavat oppimisen kannalta tärkeiden muistijälkien syntymistä.

Vaikutusmekanismit-02-3.png
bottom of page