top of page
FriCo-pelin vaikutusmekanismit

1

Ammatillisia vuorovaikutustilanteita tarkastellaan sekä kuvitteellisten että osallistujien omien kokemusten kautta.

Two ladies and a man in a meeting room

3

Oppiminen rakentuu vuorovaikutteisena ja yhteisöllisenä prosessina, ratkaisukeskeisesti jo olemassa olevaa osaamista hyödyntäen.

young diligent male student

2

Kokemuksia reflektoidaan yhdessä ja yhdistetään laajempaan teoreettiseen kontekstiin tavoitteena rohkaista osallistujia soveltamaan ja kokeilemaan uusia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja sekä -taitoja.

crazy happy lady

4

Oppimista tehostetaan visuaalisuudella, tarinoilla ja pelillisillä elementeillä, jotka edesauttavat oppimisen kannalta tärkeiden muistijälkien syntymistä.

fitting puzzle pieces together
bottom of page