top of page
Business Team

FriCo–pelituokio (2,5 h)

Sisältö:

  • etätoteutuksen kesto kaksi tuntia

  • suositeltava ryhmäkoko 4 – 8 henkeä

  • osallistujille arkirutiineja rikkova pelituokio sertifioidun pelinohjaajan johdolla

  • tilaisuudessa opitaan yhdessä tunnistamaan ammatilliset vuorovaikutustaidot sekä tapoja soveltaa niitä käytännössä

  • kaikki osallistujat saavat infopaketin ammatillisista vuorovaikutustaidoista

Hinta: 690 € + alv / ryhmä

Tilaa tai kysy lisää.

Hyödyt:

  • innostaa ja aktivoi osallistujia keskustelemaan vuorovaikutustaidoista eri näkökulmista

  • lisää ymmärrystä ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkityksestä oman ja yhteisen työn sujumiselle

  • rohkaisee osallistujia soveltamaan ja kokeilemaan uusia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja sekä -taitoja arjessa

  • luo edellytyksiä kehittää työyhteisössäsi ammatillista vuorovaikutuskulttuuria, joka palvelee koko organisaatiota

bottom of page