top of page
people-at-mobile-01.jpg

FriCo-peli

on digitaalisesti toteutettu, videoneuvotteluyhteydellä pelattava hyötypeli, jonka keskiössä on ammatillinen vuorovaikutus.

 

Pelin tavoitteena on lisätä yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta työelämässä tarvittavista vuorovaikutustaidoista sekä edistää näiden taitojen aktiivista käyttöä arkisissa tilanteissa.

Pelin taustalla on useisiin tutkimuksiin pohjautuva tieto ammatillisten vuorovaikutustaitojen merkityksestä yksilöiden ja työyhteisöjen menestymiselle.

Paremmat vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä rakennettaessa uusia menestystarinoita suomalaiseen työelämään.

Ammatilliset  vuorovaikutus–taidot

ovat tutkitusti merkityksellisiä organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta niin yksilö-, yhteisö- kuin organisaatiotasoilla.

FriCo-pelissä ammatillisia vuorovaikutustaitoja käsitellään Oulun yliopistossa kehitetyn Kitkaton kommunikointi (KIKO) –viitekehyksen kautta. Tutkimukseen pohjautuen ammatilliset vuorovaikutustaidot on selkeästi jäsennelty ja saatujen tulosten pohjalta jokaista taitoa on myös mahdollista harjoittaa.

FriCo–pelin kautta osallistujat saavat tiivistetyn näkemyksen siitä, mitä  ammatilliset vuorovaikutustaidot ovat ja miten niissä voi yksilönä sekä työyhteisönä kehittyä.

Twopeopleworking copy.jpg
people-at-mobile-04_edited.jpg
Pelillisyys

Työyhteisövalmennuksissa fasilitoidut hyötypelit ovat osoittautuneet monipuolisiksi työkaluiksi, joiden avulla osallistujille voidaan tarjota mielenkiintoisia ja mukaansatempaavia keskusteluhetkiä valitun aiheen taikka teeman ympärillä.

FriCo–peli perustuu vuosien kokemukseen kasvokkain toteutetuista ryhmätilaisuuksista, joissa on käsitelty moninaisia työelämän tilanteisiin liittyviä asiakokonaisuuksia. Pelillisyys ja pelimekaniikka toimivat ensisijaisesti ohjaajan työkaluina, jotka mahdollistavat kaikkien osallistujien tasavertaisen ja aktiivisen osallistumisen peliin ja samalla käytävään keskusteluun.

bottom of page