top of page
Pelillisyys

Kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga loi käsitteen taikapiiri, jolla pelitutkimuksessa tarkoitetaan erityistä pelin alkaessa syntyvää sosiaalista tilaa. Taikapiiri erottaa pelaamisen muusta arjesta erilliseksi kokonaisuudeksi ja antaa sille itsenäisen aseman omine sääntöineen ja lainalaisuuksineen.

Pelien maailma on hyvin monimuotoinen. Se sisältää erilaisia niin sattumaan, taitoon kuin tietämykseenkin perustuvia yksilö- ja joukkuepelejä. Hyötypeleillä tarkoitetaan pelejä, jotka ovat alun perin suunniteltu jotain muuta kuin viihdekäyttöä ajatellen. Esimerkkejä tämän lajityypin peleistä ovat oppimiseen, tiedottamiseen, mainostamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät pelit.

Ahaa Vision Oy on vuodesta 2014 lähtien systemaattisesti soveltanut kasvokkain pelattavia fasilitoituja hyötypelejä työyhteisövalmennuksissa työkaluina, joiden avulla on voitu tarjota osallistujille mielenkiintoinen ja mukaansatempaava keskusteluhetki valitun aiheen taikka teeman ympärillä.

Nyt olemme soveltaneet vuosien varrella keräämäämme kokemusperäistä tietoa luodaksemme uudenlaisen etäyhteydellä pelattavan FriCo–pelin, jonka keskiössä on ammatillinen vuorovaikutus. Pelimekaniikka toimii ensisijaisesti ohjaajan työkaluna, joka mahdollistaa kaikkien osallistujien tasavertaisen ja aktiivisen osallistumisen peliin ja samalla käytävään keskusteluun.

Pelin kuvitteellinen kehystarina vahvistaa syntyvää taikapiiriä ja auttaa osallistujia ottamaan sopivasti etäisyyttä jokapäiväisiin työtehtäviinsä. Toimiminen arkitodellisuudesta hieman irrallaan olevassa tilassa edesauttaa asioiden avointa ja idearikasta käsittelyä sekä helpottaa uusien näkökulmien löytämistä.

 

Alla tarkastelemme FriCo-pelin kannalta merkityksellisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat olennaisesti pelin kulkuun ja luonteeseen sekä osallistujan kokemukseen pelitapahtumasta. Nämä tekijät auttavat sinua paremmin hahmottamaan, millaisesta pelikokonaisuudesta FriCossa on oikein kyse.

 

Peliin kuluva aika on noin kaksi tuntia

FriCo on hyötypeli ja tarkoitettu pelattavaksi jollain tavoin työelämään liittyvässä asiayhteydessä. Siksi pelin pituus on rajattu suunnilleen kahteen tuntiin, jotta yksi pelitapahtuma voidaan toteuttaa esimerkiksi aamu– tai iltapäivän kuluessa.

 

Peliä pelataan koulutetun ohjaajan opastuksella

Pelin vuorovaikutustilanteen johtaminen on koulutetun pelinohjaajan vastuulla. Ohjaaja on tarpeen tasavertaisen ja kaikkien kannalta turvallisen vuorovaikutusilmapiirin luomisessa. Samalla hänellä on mahdollisuus rytmittää pelin kulkua.

Peli on tarkoitettu pelattavaksi etänä videoneuvotteluyhteydellä

Toteutustapa on syntynyt pandemia-ajan kasvokkaistapaamisille aiheuttamien haasteiden takia. Jokaisen osallistujan on mahdollista liittyä mukaan esimerkiksi Teams-yhteyden kautta. 

FriCo soveltuu myös hybriditoteutukseen

Kokemus on osoittanut, että myös hybriditoteutus (osa osallistujista kasvokkain, osa etänä) on toimiva ratkaisu. On toivottavaa, että jokaisella osallistujalla on kuitenkin käytössään joko oma tietokone tai puhelin. 

Suositeltava pelaajien lukumäärä on 6–8

Yhteen peliin osallistuvien pelaajien lukumäärä on rajattu, koska kaikille mukana olijoille halutaan tarjota mahdollisuus keskusteluun aktiivisessa roolissa. Kokemus on osoittanut, että kestoltaan kahden tunnin tilaisuus ja 6–8 pelaajaa on varsin hyvin toimiva yhdistelmä.

Helppo räätälöitävyys

Työelämän tilanteet ja keskustelunaiheet voivat olla hyvin moninaisia. Siksi mahdollisuus helppoon räätälöitävyyteen on otettu FriCossa huomioon heti suunnitteluvaiheessa. Näin pelitapahtuma voidaan muokata kunkin kohderyhmän tarpeet huomioiden.

Pelin eteneminen riippuu osin pelaajien tekemistä satunnaisista valinnoista

Sattuman osuus tuo mukanaan ripauksen jännitystä ja tempaa osallistujat mukaansa syvemmälle pelin taikapiiriin.

Pelissä ei kilpailla muita pelaajia tai ennalta asetettua aikarajaa vastaan

Pelaajat toimivat yhtenä joukkueena edeten kohti yhteistä päämäärää eikä pelaajia taikka pelaajaryhmiä voida asettaa paremmuusjärjestykseen.

FriCo ei vaadi poikkeuksellista eläytymistä tai asettautumista johonkin pelilliseen rooliin

Pelitapahtumaan osallistuminen muistuttaa lähinnä vuorovaikutteista kokousta, joka etenee pelinohjaajan opastuksella. FriCossa ei käytetä esimerkiksi live-roolipelaamiseen liitettyjä elementtejä kuten näyttelemistä tai erityisiä rooliasuja.

bottom of page