top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

Somealustat muovaavat vuorovaikutusta


Peter Scott podcast “Artificial Intelligence and You”


Alla on katkelma jaksosta 87, jossa sivutaan somealustojen vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen ja osin myös vuorovaikutukseen. Haastateltavana on Stuart Russell, professor of AI at UC Berkeley.Katkelman pohjalta tehty vapaamuotoinen kiteytys:


Sosiaalisen median alustojen koneoppiviin algoritmeihin liittyvät ongelmat ovat vielä pääosin ratkaisematta. Nykyisellään ne vaikuttavat kaikkialla maailmassa, osin hajottaen kansalaiskeskustelua ja mahdollisesti heikentäen yksilön kykyä hahmottaa ympäröivää todellisuutta.


Algoritmit ajavat yksisilmäisesti niihin ohjelmoitua keskeisintä tavoitetta: saada ihmiset käyttämään enemmän aikaa alustojen palveluiden parissa. Lopulta tähän tavoitteeseen pyrkiminen voi vaikuttaa jopa demokratian toimivuuteen, jos alustan polttoaineena käytetään esitettyjen mielipiteiden tarpeetonta vastakkainasettelua.


Tavoite on epäilemättä asetettu osakkeenomistajien voiton maksimoimiseksi, mutta sen vaikutus miljoonien ihmisten käyttäytymiseen on somejättien kannalta sivuseikka. Facebook on tunnistanut ongelman ainakin vuodesta 2019, ellei aiemmin. Ja silti, koska algoritmi on niin tuottoisa, he eivät halua sitä muuttaa. Kyseessä on esimerkki siitä, kuinka asiat saattavat mennä vakavasti pieleen, kun optimoidaan väärää asiaa ja tätä periaatetta sovelletaan maailmanlaajuisesti.


Ongelman suuruus ei johdu siitä, että oppivat algoritmit olisivat erityisen älykkäitä, vaan ennen kaikkea siitä, että ne muuttavat miljardien ihmisten tapaa olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.


Tekoälyn ja algoritmien aiheuttamaan muutokseen ihmisten vuorovaikutuskäyttäytymisessä ei kannata ylireagoida, mutta asia kannattaa tiedostaa. Sillä loppujen lopuksi asia on juuri niin kuin Peter Scott toteaa jokaisen podcastinsa päätteeksi:


"No matter how much computers learn how to do, it’s how we come together as humans that matters."

Comments


bottom of page