top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

Persoonallisuustestien yli ja ohi: Miksi ammatilliset vuorovaikutustaidot ovat avain menestykseen?


Vuorovaikutus yli persoonallisuustestien

Vuorovaikutus on keskeinen osa työelämää. Se määrittää, kuinka tehokkaasti työyhteisö toimii, kuinka hyvin työtehtävät sujuvat ja kuinka tyytyväisiä ja hyvinvoivia työntekijät ovat. Erilaisia testejä, kuten DISC ja Myers-Briggs, on käytetty laajalti työyhteisöissä ympäri maailmaa. Mutta mitä nämä testit todella kertovat meistä? Ja voivatko ne todella auttaa meitä parantamaan vuorovaikutustaitojamme?

vuorovaikutustaidot yli persoonallisuustestien

DISC-malli keskittyy neljään perustyyliin, jotka määrittävät yksilön käyttäytymistä ja vuorovaikutustyyliä. Myers-Briggs puolestaan tarjoaa lähestymistavan, jossa ihmiset jaotellaan 16 eri tyyppiin. Vaikka nämä testit voivat tarjota arvokkaita oivalluksia itsestämme ja kollegoistamme, niiden käyttö ei ole täysin ongelmatonta.


Vuorovaikutuksen näkökulmasta tarkasteltuna testien tulosten analysoiminen johtaa helposti kahteen tulkintaan, jotka eivät aina parhaalla mahdollisella tavalla tue työilmapiirin ja työhyvinvoinnin kehitystä työyhteisössä.


Muutoksen hitaus/mahdottomuus Pääsääntöisesti persoonallisuuden ajatellaan pysyvän samana tai muuttuvan vain hitaasti ajan kuluessa. Jos testin mukaiset piirteeni kuuluvat johonkin tiettyyn luokkaan, niiden muuttaminen mahdollisesti paremmin nykyisiä työtehtäviä tai työyhteisöä palveleviksi voi tuntua yksilöstä hitaalta tai jopa lähes mahdottomalta prosessilta. Enhän minä voi muuttaa persoonaani, se on identiteettini ydin.


Tarve muille mukautua tilanteeseen Jos minä en pysty muuttamaan piirteitäni, niin muiden työyhteisön jäsenten on vain opittava huomioimaan vuorovaikutustottumukseni ja käyttäydyttävä minun läsnä ollessani tietyllä tyylillä, jotta asiat etenevät jouhevasti.


Ammatillisista vuorovaikutustaidoista puhuttaessa tulokulma asiaan on erilainen. Työpaikalla vuorovaikutuksessa ajatellaan olevan kyse suurelta osin taidosta eikä niinkään henkilön persoonallisuuspiirteisiin liittyvästä ilmiöstä. Tämä näkökulma avaa kaksi positiivista mahdollisuutta:

  • ammatillisia vuorovaikutustaitoja on mahdollista harjoitella ja oppia

  • noudattamalla ammatillisen vuorovaikutustaitojen periaatteita voimme toimia työtehtävissämme onnistuneesti, vaikka kollegoiden persoonallisuuspiirteet vaihtelisivatkin


Tutustu ammatillisten vuorovaikutustaitojen pelilliseen sparrituokioon

Riippumatta siitä, minkä tyyppinen persoonallisuus sinulla on, voit oppia kommunikoimaan tehokkaammin, kuuntelemaan aktiivisemmin ja ymmärtämään paremmin ja syvällisemmin kollegoitasi. Tämä voi tapahtua nopeastikin, kun vain osaat kiinnittää asiaan huomiota.


Lopulta, työelämän vuorovaikutustaidot ovat kuin ajotaidot liikenteessä. Vaikka jokaisella meistä on oma tapamme ajaa, on olemassa tiettyjä perusperiaatteita ja sääntöjä, joita meidän on noudatettava turvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. Samoin työpaikalla, riippumatta persoonallisuudestamme, meidän on opittava kommunikoimaan tehokkaasti ja kunnioittavasti kaikkien kollegoidemme kanssa.


Mikä tuo FriCo-peli oikein on? Nyt sinulla on mahdollisuus vahvistaa työyhteisösi vuorovaikutusta ja viedä se uudelle tasolle! Varaa aika asiantuntijaltamme ja tutustu uuteen FriCo-vuorovaikutuspeliin - se on täysin ilmaista.


Lue lisää:Comments


bottom of page