top of page

Evästekäytännöt ja tietosuojaseloste

Evästekäytännöt

Ahaa Vision Oy:n ylläpitämässä www.frico.app verk­ko­pal­ve­lussa käy­te­tään eväs­teitä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen, palvelun käytön analysointiin, yleisömittaukseen sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle kokonaisuudessaan parem­man käyttökokemuksen.

Käytämme evästesuostumusten hallintaan Wix-verkkosivuston työkalua, jonka kautta voit hallita evästeisiin liittyviä valintojasi antamalla luvan käyttää evästeitä tai osaa niistä. Lupa kysytään sivunäkymän alalaidassa, kun saavut sivustolle ensimmäistä kertaa.

Ahaa Vision Oy asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Ahaa Vision Oy kerää ja käsittelee yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä muun vallitsevan lainsäädännön mukaisesti. Alla kerromme sinulle tietojesi käsittelyn perusteista ja tiedotamme sinulle oikeuksistasi omiin tietoihisi liittyen.

Tämä seloste kattaa asiakasrekisterissämme olevat henkilötiedot. Käytämme asiakasrekisteriä asiakaspalveluun, laskutukseen, myyntiin ja markkinointiin.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Ahaa Vision Oy, Raitatie 5A2, 13210 HÄMEENLINNA Y-tunnus: 1877567-2
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Markku Lahtinen, 040-4140618, markku.lahtinen@ahaavision.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen peruste Ahaa Vision Oy asiakkaiden henkilötietojen käsittelylle on sopimussuhde. Peruste niiden yritysten yhteyshenkilöiden tietojen käsittelylle, jotka eivät vielä ole asiakkaitamme, on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

Rekisterin sisältämät henkilötiedot
Ahaa Vision Oy kerää ja käsittelee seuraavia tietoja sekä potentiaalisten että nykyisten yritysasiakkaidensa yhteyshenkilöistä:

  • yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema, sekä hänen edustamansa yrityksen nimi ja osoite

  • asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenottoihin liittyvä viestihistoria

Tietolähteet
Asiakassuhteessa ensisijainen tietolähde on asiakasyrityksen yhteyshenkilö.

Myyntiä ja markkinointia varten asiakastietoja voidaan hankkia ja päivittää myös ulkopuolisten tahojen ylläpitämistä rekistereistä sekä organisaatioiden omilla verkkosivuilla julkaistuista yhteystiedoista.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen puitteissa. Jos haluat käyttää yhtä tai useampaa alla olevista oikeuksistasi, ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteella markku.lahtinen@ahaavision.com.

  • tarkastusoikeus: sinulla on oikeus pyytää keräämämme henkilötietosi nähtäväksesi ja pyytää meitä oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot.

  • vastustamisoikeus: sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelemme niitä mielestäsi lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

  • poisto-oikeus: sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietojasi rekisteristä, jos niiden käsittely ei ole mielestäsi tarpeellista asiakassuhteen kannalta.

  • valitusoikeus: sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos rikomme mielestäsi tietosuoja-asetusta tai tietosuojalakia.

  • suoramarkkinointikielto: sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Käsittelyn kesto
Pääsääntöisesti asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakassopimus ja -suhde on voimassa Ahaa Vision Oy:n ja asiakkaan välillä. Tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

Myynnin ja markkinoinnin osalta säilytämme tietojasi sen aikaa, kun palvelujen markkinointi on ajankohtaista.

Tietojen vastaanottajat
Asiakkaittemme henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille yrityksille tai tahoille.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Asiakkaittemme henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Ulkomaisina alihankkijoina käytämme vain EU:n alueella toimivia yrityksiä tai yrityksiä, jotka täyttävät tietosuoja-asetuksen 45 artiklan edellytykset kohdemaan tietosuojan riittävyydestä.

Tietojen käyttö automaattiseen päätöksentekoon
Asiakkaiden henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietojen suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään ja käytetään aina turvallisimpien kulloinkin tiedossa olevien ja tilanteeseen sopivien tiedonsuojausmenetelmien avulla. Tiedot on suojattu häviämiseltä, tuhoutumiselta ja vahingoittumiselta asianmukaisilla teknisillä sekä organisatorisilla toimilla. Teknisiä toimia ovat muun muassa salausmenetelmät, varmuuskopiointi, palomuurit ja pääsynhallinta. Organisatorisia toimia ovat muun muassa työntekijöiden asianmukainen roolitus, koulutus ja perehdytys.

Asiakkaiden tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Asiakasrekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Ahaa Vision Oy:n palveluksessa olevilla, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja työtehtävissään. Tiedot sijaitsevat Ahaa Vision Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu palomuurilla. Työntekijöiden täytyy tunnistautua henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla, jotta he pääsevät käsittelemään tietoja.

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

Ahaa Vision Oy tarkastelee tietosuojakäytäntöjen toimivuutta ja kattavuutta jatkuvasti, ja kehittää sekä teknisiä että organisatorisia käytäntöjä edelleen tarpeen mukaan.

bottom of page