top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

Tyyntä myrskyn edellä - algoritmit muuttavat vuorovaikutusympäristöämmeMaailma on suuren muutoksen partaalla. Lähivuosina algoritmit ottavat yhä enemmän haltuunsa monia tehtäviä, joita ihmiset ovat perinteisesti tehneet. Ne tekevät kaiken autojemme ajamisesta siihen, mitä uutisia luemme. Ja vaikka tämä muutos voi tuoda suuria etuja, se aiheuttaa myös merkittäviä riskejä.


Jos emme ole varovaisia, algoritmit voivat päätyä tekemään päätöksiä, jotka ovat puolueellisia, läpinäkymättömiä ja jopa haitallisia yhteiskunnalle. Tämän välttämiseksi meidän on varmistettava, että ne suunnitellaan avoimella ja vastuullisella tavalla.


Tämä ei tule olemaan helppoa. Algoritmit ovat monimutkaisia ja niiden sisäinen toiminta on usein salaisuuden peitossa. Mutta jos haluamme varmistaa, että ne palvelevat meitä sen sijaan, että hallitsisivat meitä, meidän on löydettävä tapoja saattaa algoritmien haltijat vastuuseen.


==========Varoittava huomio:

Yllä oleva sisältö, sekä kuva että teksti, on tuotettu tekoälyalgoritmien avulla. Kirjoittajan omaa käsialaa on ainoastaan otsikkoteksti, joka on asettanut artikkelin näkökulman ja toiminut perustana kuvituskuvalle ja tekstikappaleille.

==========


Koetan tällä käytännön esimerkillä tuoda esiin algoritmien aikaansaaman muutosvoiman vuorovaikutusympäristössämme.


Rikas vuorovaikutus on nähty koko ihmiskunnan erityisenä vahvuutena, jonka avulla olemme muodostaneet yhteisen käsityksen meitä ympäröivästä todellisuudesta. Nykypäivänä algoritmit muuttavat tätä tilannetta voimakkaasti, koska niiden avulla on mahdollista tuottaa vaivattomasti tarkoitushakuisia aineistoja (tekstiä/kuvia/videoita), jotka saattavat johtaa yksilöiden tai koko yhteiskunnan arvomaailman vinoumiin.


En tarkoita, että algoritmeillä itsellään olisi jokin päämäärä tai agenda. Ne ovat pelkkiä teknisiä työkaluja, joiden avulla algoritmejä hallinnoivat tahot edistävät itselleen edullisia poliittisia ja taloudellisia päämääriä vaikuttamalla suoraan vuorovaikutusympäristöömme.


Vaalimalla aktiivisesti vuorovaikutus- ja medialukutaitojamme voimme kaikki olla rakentamassa valoisampaa yhteistä tulevaisuutta.


Comments


bottom of page