top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

Työpaikan liikennesäännöt ja ammatillinen vuorovaikutus: milloin päivitit ajokorttisi?


ammatillinen vuorovaikutus vertauskuva liikenteeseen

Liikenteessä kohtaamme jatkuvasti erilaisia tilanteita: Pitäisikö minun vaihtaa kaistaa? Miksi joku ajaa niin hitaasti tai toinen nopeasti? Kysymykset ja tilanteet muistuttavat monin tavoin työyhteisön vuorovaikutustilanteita. Miten reagoimme, kun kollega tekee asioita eri tavalla kuin odotimme? Miten suhtaudumme erilaisiin työtapoihin ja -kulttuureihin?


Liikenteessä on säännöt ja tarvitsemme ajotaitoja, jotka auttavat meitä etenemään turvallisesti ja sujuvasti kohti päämääräämme. Samoin työyhteisössä tarvitaan vuorovaikutuksen liikennesääntöjä ja ammatillisia vuorovaikutustaitoja, jotka auttavat meitä toimimaan työkaverit huomioiden. Nämä säännöt ja taidot eivät estä meitä ilmaisemasta tunteitamme tai toiveitamme, mutta ne auttavat meitä tekemään sen rakentavalla ja toisia arvostavalla tavalla.


Jos haluat kehittää edelleen ammatillisia vuorovaikutustaitoja työyhteisössäsi, selkeä ratkaisu on jo olemassa. Ammatillinen vuorovaikutus ja vuorovaikutustaidot valmiina pakettina:

Tutustu ammatillisen vuorovaikutuksen sparrituokioon

Työyhteisön hyvinvointi ei synny itsestään. Se on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla. Kuten liikenteessä, myös työyhteisössä selkeät säännöt ja yhteiset toimintatavat lisäävät luottamusta ja auttavat meitä toimimaan paremmin yhdessä. Epäasiallinen käytös, huutaminen, selän takana puhuminen tai vastakkainasettelu, evät edistä työyhteisön hyvinvointia taikka organisaation tavoitteiden saavuttamista.


Mahdollisia puutteita vuorovaikutuksessa on kuitenkin harvoin mahdollista korjata yksin sääntöjä lisäämällä. Työelämässä kuten liikenteessäkin tulee eteen erilaisia ja yllättäviä tilanteita, joihin ei välttämättä löydy vielä sääntökirjasta ohjetta. Yksilön näkökulmasta työelämän ajotaitoina voidaankin pitää ammatillisia vuorovaikutustaitoja, jotka auttavat meistä jokaista toimimaan luovasti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. Milloin sinä päivitit viimeksi vuorovaikutustaitojen ajokorttisi?


Коментарі


bottom of page