top of page
  • Writer's pictureMarkku Lahtinen

FriCo-pelillä nostetta ammatilliseen vuorovaikutukseenTyösuojelurahasto on julkaissut hanketiedotteen ”Startti parempaan vuorovaikutukseen FriCo-pelillä”.


FriCo-peli on etäyhteydellä pelattava hyötypeli, jonka tavoitteena on lisätä yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta työelämässä tarvittavista ammatillisista vuorovaikutustaidoista sekä edistää näiden taitojen aktiivista käyttöä arkisissa tilanteissa.


Pelin teoreettinen tausta pohjautuu Oulun yliopistolla tehtyyn tutkimustyöhön, Kolbin kokonaisvaltaisen oppimisen malliin ja sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, mikä korostaa vuorovaikutuksen ja muiden ihmisten merkitystä oppimisprosessissa.


Ketterästi toteutettavilla 2 tunnin pelituokioilla on laajat käyttömahdollisuudet työelämässä. Sitä voivat hyödyntää konsultit ja kehittäjät osana omaa palvelutarjontaansa sekä työyhteisöt ja organisaatiot huolimatta siitä, missä päin osallistujat ovat.


Koko tiedote on luettavissa Työsuojelurahaston sivuilla:


Comments


bottom of page