top of page

MITä?

FriCo-peli on etäyhteydellä pelattava innovatiivinen peli, jonka keskiössä on ammatillinen vuorovaikutus.

Mixraceworkerworkingtogetherhelpeachothertoworkinheavyindustrymachinewearingsaftysuitinfac
studentsattheinformaticsandprogramminglesson copy.jpg

MIKSI?

   FriCo-pelin tavoitteena on lisätä yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta työelämässä tarvittavista vuorovaikutustaidoista sekä edistää näiden taitojen aktiivista käyttöä arkisissa tilanteissa.

KENELLE?

FriCo-pelituokiot tarjoavat innostavan tavan käsitellä ja kehittää vuorovaikutustaitoja osana ammatillista käyttäytymistä.

 

Pelituokiot sopivat esihenkilöille, työyhteisöille sekä muille ammattiryhmille, kun vuorovaikutustaitoja halutaan kehittää yhteisöllisesti, osallistujien osaamista sekä tutkimustietoa hyödyntäen.

git-at-computer copy.jpg
varaa-ilmainen-esittely
Käyttömahdollisuuksia

FriColla tuet yhteisen ymmärryksen syntymistä toimivasta vuorovaikutuksesta esimerkiksi seuraavissa kohderyhmissä:

vakiintuneet

työryhmät /-tiimit

johtoryhmät ja esihenkilöt

uusi tiimi tai projektiryhmä

asiakasrajapinnassa työskentelevät

tiimien välinen

yhteistyö

nuoret, työelämään siirtyvät

FriCo-pelin vaikutusmekanismit

1

Ammatillisia vuorovaikutustilanteita tarkastellaan sekä kuvitteellisten että osallistujien omien kokemusten kautta.

Vaikutusmekanismit-02-1.png

3

Oppiminen rakentuu vuorovaikutteisena ja yhteisöllisenä prosessina, ratkaisukeskeisesti jo olemassa olevaa osaamista hyödyntäen.

Vaikutusmekanismit-02-4.png

2

Kokemuksia reflektoidaan yhdessä ja yhdistetään laajempaan teoreettiseen kontekstiin tavoitteena rohkaista osallistujia soveltamaan ja kokeilemaan uusia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja sekä -taitoja.

Vaikutusmekanismit-02-2.png

4

Oppimista tehostetaan visuaalisuudella, tarinoilla ja pelillisillä elementeillä, jotka edesauttavat oppimisen kannalta tärkeiden muistijälkien syntymistä.

Vaikutusmekanismit-02-3.png