top of page

MITä?

FriCo-peli on etäyhteydellä pelattava innovatiivinen peli, jonka keskiössä on ammatillinen vuorovaikutus.

Man and woman in a workshop
two ladies working at computer desk

MIKSI?

   FriCo-pelin tavoitteena on lisätä yksilöiden ja ryhmien tietoisuutta työelämässä tarvittavista vuorovaikutustaidoista sekä edistää näiden taitojen aktiivista käyttöä arkisissa tilanteissa.

KENELLE?

FriCo-pelituokiot tarjoavat innostavan tavan käsitellä ja kehittää vuorovaikutustaitoja osana ammatillista käyttäytymistä.

 

Pelituokiot sopivat esihenkilöille, työyhteisöille sekä muille ammattiryhmille, kun vuorovaikutustaitoja halutaan kehittää yhteisöllisesti, osallistujien osaamista sekä tutkimustietoa hyödyntäen.

happy lady and a laptop
varaa-ilmainen-esittely
Käyttömahdollisuuksia

FriColla tuet yhteisen ymmärryksen syntymistä toimivasta vuorovaikutuksesta esimerkiksi seuraavissa kohderyhmissä:

vakiintuneet

työryhmät /-tiimit

johtoryhmät ja esihenkilöt

uusi tiimi tai projektiryhmä

asiakasrajapinnassa työskentelevät

tiimien välinen

yhteistyö

nuoret, työelämään siirtyvät

FriCo-pelin vaikutusmekanismit

1

Ammatillisia vuorovaikutustilanteita tarkastellaan sekä kuvitteellisten että osallistujien omien kokemusten kautta.

r1-small.webp

3

Oppiminen rakentuu vuorovaikutteisena ja yhteisöllisenä prosessina, ratkaisukeskeisesti jo olemassa olevaa osaamista hyödyntäen.

r3-small.webp

2

Kokemuksia reflektoidaan yhdessä ja yhdistetään laajempaan teoreettiseen kontekstiin tavoitteena rohkaista osallistujia soveltamaan ja kokeilemaan uusia vuorovaikutuksellisia toimintamalleja sekä -taitoja.

r2-small.webp

4

Oppimista tehostetaan visuaalisuudella, tarinoilla ja pelillisillä elementeillä, jotka edesauttavat oppimisen kannalta tärkeiden muistijälkien syntymistä.

r4-small.webp
FriCo-pelin esittely
Toista video

MITEN?

Nopeiten pääset alkuun ottamalla yhteyttä anne.lahtinen@ahaavision.com,
040 – 5404 607.

FriCo-pelin käyttö on mahdollista myös itsenäisille konsulteille ja sisäisille kehittäjille. Jos yhteistyö kanssamme kiinnostaa, kerromme mielellämme lisää.

.

FriCo-peliin liittyvien toimijoiden roolit:

AHAA VISION OY

on ollut mukana tuotteistamassa Oulun yliopistolla toteutetun Kitkaton  kommunikointi –tutkimushankkeen tuloksia  ja vastaa syntyneen palvelutuotekokonaisuuden hallinnoinnista ja markkinoinnista sekä toteuttaa räätälöityjä FriCo–pelituokioita asiakkaille.

OULUN YLIOPISTO

Kaikki sai alkunsa Oulun yliopistolla vuonna 2013, kun silloiset Tuotantotalouden tutkimusryhmä ja Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö aloittivat Kitkaton kommunikointi –hankkeen, jonka tarkoituksena oli suomalaisten tuotanto– ja suunnittelu–organisaatioiden vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen. 

TYÖSUOJELURAHASTO

on rahoittanut Oulun yliopistolla toteutettuja ammatillisten vuorovaikutustaitojen tutkimushankkeita.

Syksyllä 2021 Ahaa Vision Oy:n
FriCo–pelillä nostetta ammatilliseen vuorovaikutukseen -hanke sai koulutusmenetelmille myönnettävää Työsuojelurahaston tukea. 

bottom of page